Thập ân phụ mẫu (Xẩm thập ân)

THẬP ÂN PHỤ MẪU(Xẩm Thập Ân)

Hát Xẩm
Trình bày: Ngọc Viễn - Tốp nữ Đoàn chèo TCHC.
***********************************

 

Mẹ đà khuất bóng chiều sương
Âm dương cách biệt nhớ thương khôn cùng
Nhớ chín chữ phù lao khó nhọc
Phụ người ân tấc dạ khôn phai.

Mẹ mới có thai kể từ một ân thì con ơi, mẹ mới có thai.
Âm dương là âm dương nhị khí ới nào ai biết gì.
Ở trong lòng con ơi luống những sầu bi. 
Ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy. 
Sang đến hai ân thì con ơi mẹ chịu bấy chầy í...i.... 


Dàn đế:
Sang đến hai ân con ơi mẹ chịu bấy chầy.
Cưu mang là cưu mang chín tháng  mười ngày thì khai sinh.
Mẹ thì vách đất lều tranh, nắng mưa đùm bọc rách lành luôn chở che.
Lúc ra đời thì con ơi cất tiếng khóc oe oe.

Cất tiếng oe oe chốc lòng là chưng nay mẹ những a nữa vỗ về nâng niu.
Sang đến ba ân con ơi ngọn gió hắt hiu.
Thân gầy sữa cạn mẹ chắt chiu mỏi mòn, dãi dòng thờì bú mớm nuôi con.

Dàn đế:
Bú mớm nuôi con Bốn ân là chưng đây mẹ kể chợ thôn đi về
Kể từ hạt gạo đồng quê tảo tần mà đi khuya sớm ấy mấy mẹ lo bề rau cháo con ăn.
Sang đến năm ân thì con ơi đầm ấm chiếu chăn.
 
Sang đến năm ân thì con ơi đầm ấm chiếu chăn
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo mẹ nhường con.
Mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn.
Âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai. 
Sáu ân con ơi mẹ thức kể canh dài i.

Sáu ân i nay mẹ kể canh dài.
Khi con trốc lở đan sài thời mẹ những ủ ê
Bốn phương mưa gió não nề
Thuốc thang thời bú mớm bộn bề này âu lo. 

Bảy ân i.... con tập lẫy tập bò.
Đầu răng thời cuối lẫy khúc khuỷu sông hồ, dạ héo khôn thơ.

Chăm chút không rời tám í ân thì con ơi chăm chút không rời .
Lựa tình là tình theo tính dạy lên người đoan thưa.
Chín ân con ơi tách ổ ra ràng.
Học văn hay học lễ chiếm bảng vàng thành son, mẹ lo bề gia thất cho con. 

Mẹ lo bề thời gia thất cho con. nên chồng song thời nên vợ vẹn tròn lứa đôi.
Mười ân xong đã kể rạch ròi. Âm dương nay cách biệt con thời có hay  
Canh dài gang tấc... khôn khuây....

Bình luận (5)

 1. myhaohungyen

  Không ai quên được Hề chèo của "Bài ca giữ nước". Kính chúc bà thật nhiều sức khỏe!

 2. Yphong
  Tôi mong anh chị của tôi nghe và thuộc bài này
 3. Hokimcuc
  rất xúc động ! ai còn cha, còn mẹ thì hãy làm vui lòng cha mẹ, đừng làm cho mẹ cha phải chụi hắt hủi mà phụ công nuôi nấng dưỡng dục khó nhọc như bài xẩm đã kể....!
 4. Vũ Hoan
  Thật xúc động, mỗi khi nghe lòng thấy dưng dưng, càng thương cha, mẹ.
  Đây chính là sức sống bền bỉ của dân ca, nhạc cổ. Cần được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 5. duongkhactrong
  duongkhactrong
  thật là hay và ý nghĩa sâu sắc.