Tặng đời chiếc nón Bài Thơ

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Kính thưa Ban quản trị, tác giả bài ca này là Trần Phán, theo https://www.youtube.com/watch?v=PxqLc8d6PEo. Trân trọng!

  2. quangbacninh
    Hai ns MV và Th K H ca cải lương những bài ca về Huế là hay nhất mà các ns khác không có được .