Soi bóng bên hồ

SOI BÓNG BÊN HỒ

Dân Ca Giáy
Trình Bày: Hoàng Thành.
*************************

 

Hạt mưa nắng giữa rừng xanh xanh
Mặt nước lung linh trong hồ
In hình chim, chim líu lo hót nước hồ trong xanh
Rộn tiếng chim về cạnh sàn
Rồi bay về người yêu phương xa
Bay về chim lấy cho ta lá thư mong chờ

Bình luận (0)