Hoàng Thành

Hoàng Thành là ca sĩ nghiệp dư, công tác ở Tỉnh đội Quảng Ninh những năm 70-80.

Các ca khúc do Hoàng Thành trình bày (2)

Các ca khúc do Hoàng Thành trình bày (1)

Bình luận (0)