Quê hương

Đóng góp: thedinhonline

Bình luận (3)

  1. Ngọc Thạch

    Gửi bạn lhn.101263: Những bài tân cổ giao duyên trong trường admin không có chỗ để ghi hết thông tin nên BBT không đăng lên đủ. Nếu đã có trên clip thì đương nhiên thính giả-độc giả sẽ biết. Cảm ơn bạn và đối với các bài tân cổ giao duyên xin bạn chấp nhận tình trạng như thế.

  2. lhn.101263

    Tác giả bài ca Quê hương: Thế Sương (cổ nhạc), Giáp Văn Thạch (tân nhạc) và Đỗ Trung Quân (thơ) theo thông tin có tại chính clip này. Trân trọng!

  3. quangbacninh

    HAY QUÁ , LÂU RÙI MỚI ĐƯỢC NGHE BÀI CA NÀY