Nhớ về em

Bình luận (1)

  1. hoàng thanh hải
    hoàng thanh hải
    Chị Hai quan họ ơi! sao chị giỏi thế? Chị sáng tác được nhiều các làn điệu thế. Bảo em học cách sáng tác với!