Nhìn đồng quê em hát

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Ở đây chỉ có tiếng hát của Nghệ sỹ Bích Nội và Tốp nữ, thay vì và Đội chèo Đài tiếng nói Việt Nam kính thưa Ban biên tập!