Phạm Thị Thu Giang

Các ca khúc do Phạm Thị Thu Giang đặt lời mới (2)

Bình luận (1)

  1. diunguyen
    Phạm Thị Thu Giang là bút danh của anh Phạm Sông Tương sinh năm 1941 , mất năm 1986 quê xã Thái Thượng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Gia đình anh Tương hiện nay ở TT 128C Đại La - Hà Nội