Người nữ du kích vùng cao

Bình luận (1)

  1. uylc
    cái "tượng đài"trong hát chèo của n/s NHƯ HOA "lớn quá"che mờ hết các n/s hát chèo sau này,không biết "đến bao giờ "mới có n/s nào hát chèo nào giám sánh với n/s NHƯ HOA đây ??.//