Nghề anh yêu

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Nghệ sỹ nhân dân Lệ Thủy và Nghệ sỹ nhân dân Thanh Tuấn là hai trong số các nghệ sỹ cải lương hàng đầu của đất nước. Họ đã đóng góp công sức vô cùng to lớn vào sự nghiệp gìn giữ và bảo tồn loại hình dân ca truyền thống, đặc sắc và lâu đời của ông, cha ta.

  2. quangbacninh
    Đề nghị BQT sửa lại tên bài ca ; Nghề anh yêu , của soạn giả Trần Phán , chứ không phải Nghe anh yêu , bài ca có nội dung ca ngợi tuổi trẻ về dự hội thi tay nghề trao đổi trước lúc vào thi .