Lời riêng cho em

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Khi nào có lời bài ca này thì hay lắm ,