Lời ai ru nắng quê tôi
LỜI AI RU NẮNG QUÊ TÔI (chèo)(Ru con Bắc bộ)À ời, à ơi...Lời ai ru nắng quê tôiCho tình thêm thắm (ơ ớ) cuộc đời thêm xanh.À ời, à ơi...1)Long lanh sương đậu (í) trên (í i) cànhAi ru nắng mai đẹp giàn hoa nở ơi người người ơi.Ai ru nắng mai ngày hồng thêm trĩu Thỏa lòng những ngọt ngào quyện làn gió thoảng hươngChim non ra ràng (là) quanh vườn. Muôn sắc (i) áo thắm đường thôn em thơ vui rộn ràng sân trườngTình quê bao nỗi nỗi vấn (ì i) vương (i i...).Ai ru nắng trưa đầu làng bóng đa nằm, sông chảy lơ thơAi ru nắng trưa thuyền về ghé qua Trầm trầm bổng làn chèo, làn chèo nước giữa sôngAi xui con nhện nhện giăng mùng.Nhai bóng (i i) mát trâu nằm thong dongĐong đưa nôi trẻ ngủ say nồngÔng lão chau chuốt sợi mây (i ì) song (i ì i...).2)Ai ru nắng mai đẹp giàn hoa nở ơi người người ơiAi ru nắng mai ngày hồng thêm trĩu Thỏa lòng những ngọt ngào quyện làn gió thoảng hươngChim non ra ràng (là) quanh vườn. Muôn sắc (i) áo thắm đường thôn em thơ vui rộn ràng sân trườngTình quê bao nỗi vấn (ì i) vương (i i...).Ai ru nắng chiều nghiêng nghiêng bóng ngả sắc trời xanh hơnLênh đênh trắng phau đàn cò trắng bay lảAi thả lưng trời nhạc diều sáo vẳng ngân Bâng khuâng chuông chùa gọi xa gần.Ao cá khua bóng nàng rửa chân, rơm khô thu dọn dọc đê làng Quê mình yêu lắm đẹp mùa (ì i) xuân (ì i i...).