Kỷ niệm Trường Sơn

Bình luận (1)

  1. Bùi Thùy Liên
    Bùi Thùy Liên
    Minh Phương có thể cho mình lời của bài hát chèo này không ? Mình tìm ở trên google mà không có.
    Xin cảm ơn !