Kỷ niệm Trường Sơn

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài hát này là Quốc Anh, thay vì Minh Phương kính thưa Ban biên tập!

  2. Bùi Thùy Liên
    Bùi Thùy Liên
    Minh Phương có thể cho mình lời của bài hát chèo này không ? Mình tìm ở trên google mà không có.
    Xin cảm ơn !