Hoa thắm đồng bưng

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Vâng, kính thưa Ban quản trị, đây là sáng tác của Minh Thùy, tham chiếu https://www.youtube.com/watch?v=_Ze-0zHd81Q. Trân trọng!

  2. quangbacninh

    Bài ca : HOA THẮM ĐỒNG BƯNG của soạn giả : Minh Thùy