Hò đối đáp kết vấn

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Thể hiện bài hát này có Lài Tâm, Minh Phúc và tốp nữ Đội ca Huế (Nhà hát) Đài tiếng nói Việt Nam kính thưa Ban quản trị. Đây là hai nghệ sỹ (một bên nữ và một bên nam) lĩnh sướng phần lời đối đáp của bài hát!