Hát về miền quê mới

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Bài ca này sáng tác tân nhạc ; Vĩnh An , cổ nhạc :Trần Thành Liêm