Gửi anh Mết Man

GỬI ANH MẾT MAN
 

Ơi Mết Man là ời Mết Man
Nhớ cái bước chân anh đi
Em hôn dấu chân của anh trên đường
Giàng cho em thương nhớ Mết Man
Hãy cho em ở bên Mết Man.

Ơi Mết Man là ời Mết Man
Nhớ cái bước chân anh đi
Xuân sang rồi em mong, em chờ
Ngay ngày buồn thêm, đêm thương người
Ôi em thương nhớ Mết Man.

Dù anh đi cách mười dặm đường,
Dù anh đi cách mười dặm đường,
Em vẫn đi theo gọi ơi Mết Man
Mười năm tìm không thấy
Có ai xinh hơn đâu Mết Man.
Ơi Mết Man là ời Mết Man...

Bình luận (0)