Giữa chúng mình là mùa xuân

Tân nhạc: Diệp Minh Tuyền

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca này: Minh Thùy (cổ nhạc) và Diệp Minh Tuyền (tân nhạc) theo https://bcdcnt.net/dan-ca/giua-chung-minh-la-mua-xuan-1599.html. Tác giả Minh Thùy, chứ không phải Minh Thúy. Trân trọng!