Giữa chúng mình là mùa xuân
Tân nhạc: Diệp Minh Tuyền