Dệt gấm

DỆT GẤM

Dân ca Quan họ Bắc ninh
Trình bày: NSUT Hải Xuân
**************************


Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt,
gấm hoa đôi em dệt.Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy đôi em ngồi,
em ngồi em mấy lại thêu hoa ấy qua hời,qua hời ru hợi tình ru ì í i.

Em thêu này thêu hoa tay em cầm ,là thoi í đôi em dệt,
gấm hoa thêm xinh đẹp. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy xinh xinh đà,
xinh i đà cho mấy lại thêm xinh ấy qua hời, qua hời ru hợi tình ru ì í i.

Em thêu này chăn loan í tay em cũng,là thêu ớ như gối phượng
cùng màn chăn như gối đệm.Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy em đưa về,
đưa về với bạn tri âm ấy qua hời, qua hời ru hợi tình ru ì í i.

Em thương này nhớ ai nay em đi là đi tìm bạn,
tìm không là không thấy bạn.Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy em đưa về,
trên đường luống những ngẩn ngơ ấy qua hời, qua hời ru hợi tình ru ì í i.

Em trông này ngóng ai, nay em chờ, là mai như em đợi.
Em đi là đi tìm gọi. Ơ ớ đôi í ba người ơi ấy nghe trên ngàn,
trên ngàn nghe tiếng vượn ru con ấy qua hời, qua hời ru hợi tình ru ì í i.

 

Bình luận (0)