Hải Xuân
Chị là diễn viên Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh. Chị đã được phong tặng danh hiệu NSƯT