Cò lả
Cò LảDân ca Bắc BộTrình bày: Thanh HuyềnCon cò cò bay lả (ơ) lả lả bay laBay từ từ cửa phủ bay ra ra cánh đồng.Tình tính tang, tang tính tìnhDuyên tình rằng (ơ) duyên tình ơiRằng có nhớ, nhớ hay khôngRằng có nhớ, nhớ hay không.