Câu chuyện đầu năm

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Bài ca này cũng vậy do 2 nsut Thanh Kim Huệ và Minh Vương , chứ không phải Vũ Minh Vương 100 / 100 luôn . xin được sửa lại .