Biên giới về khuya

Bình luận (1)

  1. yeunhacdo1971

    xin BQT bổ sung bài ca này của NSND Viễn Châu sáng tác dưới bút danh TRƯƠNG HOÀNG DŨNG , băng nhạc SG AUDIO-HÃNG PHIM BÔNG SEN thu thanh 1990