Bài ca dâng Bác

Bình luận (1)

  1. Xuân Nguyễn
    Không biết vì sao bây giờ không ghi tên tác giả viết lời. Hình như soạn giả là Thanh Thủy