Phùng Hường
Ông là diễn viên Đoàn chèo Nam Định. Ông từng là thành viên đội văn nghệ xung kích của Đoàn đi phục vị tuyến lửa khu Bốn và Nam Lào năm 1968.