Bạc Liêu trời quê mẹ

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Ban biên tập có thể đính chính cho đúng tên bài hát này là Bạc Liêu trời quê mẹ, thay vì Bạc Liêu trởi quê mẹ và nghệ sỹ Hải Long, thay vì Hài Long. Trân trọng!

  2. quangbacninh

    NSUT Thanh Kim Huệ ca chung với nhiều NS trẻ rất thành công .