Bạc Liêu trời quê mẹ

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Đây là sáng tác của soạn giả Lam Tuyền, theo https://www.youtube.com/watch?v=qSQQ_Iai4VQ. Đề nghị Ban biên tập kiểm tra và bổ sung thông tin tác giả bài ca này.

  2. quangbacninh

    NSUT Thanh Kim Huệ ca chung với nhiều NS trẻ rất thành công .