Yêu nhau trong hội hoa xuân

Anh đưa em đi hội hoa xuân nơi có nhiều kỷ niệm của chúng mình.
Nhớ chăng em? Bông hoa đầu tiên anh mang tặng em
là bông hoa trà mi, là bông hoa trà mi.
Và lần thứ hai, anh mang tặng em hoa tươi Hà Nội,
tươi như mắt anh, tươi như mắt em.
Rồi những lần sau chúng mình yêu nhau, rồi những lần sau chúng mình yêu nhau.

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Lời bài hát :

    Anh đưa em đi hội hoa xuân nơi có nhiều kỷ niệm của chúng mình. Nhớ chăng em? Bông hoa đầu tiên anh mang tặng em là bông hoa trà mi, là bông hoa trà mi. Và lần thứ hai, anh mang tặng em hoa tươi Hà Nội, tươi như mắt anh, tươi như mắt em. Rồi những lần sau chúng mình yêu nhau, rồi những lần sau chúng mình yêu nhau.