Yên Thủy quê hương em

Đóng góp: Thanh Giang
YÊN THỦY QUÊ HƯƠNG EM


Thấp thoáng mái nhà sàn
Mây giăng ngang đầu núi
Hương thơm mùa nếp mới
Cho lòng ta mê say.

Yên Thủy quê em đây
Với Ngọc Nương Hang Trạm
Như còn in bóng Bác
Trên khắp quê hương mình.

Dòng suối trôi về đâu
Mà rì rào mây gió
Ôi bao đêm trăng tỏ
In bóng hình đôi ta.

Nghe thương yêu thiết tha
Tiếng quê mình nhắn gọi
Đi trăm sông ngàn núi
Vẫn nhớ về quê hương
Đi trăm sông ngàn núi
Vẫn nhớ về quê hương...

Thấp thoáng bóng cô nàng 
Bàn tay như măng trắng
Em đi trên đồi nắng
Anh nhìn theo mê say.

Yên Thủy quê em đây
Với Ngọc Nương Hang Trạm
Như còn in bóng Bác
Trên khắp quê hương mình.

Dòng suối trôi về đâu
Mà rì rào mây gió
Ôi bao đêm trăng tỏ
In bóng hình đôi ta.

Nghe thương yêu thiết tha
Tiếng quê mình nhắn gọi
Đi trăm sông ngàn núi
Vẫn nhớ về quê hương
Đi trăm sông ngàn núi
Vẫn nhớ về quê hương...


Bình luận (0)