Việt Nam muôn thuở mồ chôn quân thù

VIỆT NAM MUÔN THUỞ MỒ CHÔN QUÂN THÙ

Sáng tác: Nguyễn Mạnh Thường
Trình bày: Quang Hưng


Giặc xâm lăng nói đất này đất của Trung Hoa,
Bởi chứa trong lòng đất xương cốt ông cha đã chất chồng.
Quân xâm lăng bay biết không ?
Muốn tìm xương cốt cha ông, sao chỉ ở Hoàng Sa,
Đảo nhỏ quê ta, sóng dềnh, biển gào.
Hãy đến Đông Đa, hãy đến Chi Lăng, hãy đến Bạch Đằng ,
Nơi bao hồn oan vất vưởng, muôn kiếp thở than.
Đất Việt Nam mồ chôn quân cướp nước.
Hãy đến đây, xương chất sẽ càng cao.
Dù 50 vạn, hoặc nhiều hơn .
Đụng đến Việt Nam thành đồng lũy thép,
Thế hiên ngang muôn thuở là mồ chôn lũ quân thù
Quân xâm lăng bay biết chưa?

Kết: Quân xâm lăng bay biết chưa?

Bình luận (0)