Việt Nam mình có cụ Hồ Chí Minh

VIỆT NAM MÌNH CÓ CỤ HỒ CHÍ MINH

Sáng tác: Vân Đông
Trình bày: Tốp nữ Đài TNVN
*****************************

 

Trên trời có ánh thái dương
Việt Nam mình có cụ Hồ Chí Minh
Tang tang tang tình tình tang tang tang tình
Cụ Hồ Chí Minh đem no ấm cho dân mình
Suốt đời Người không ngừng đấu tranh
Vì dân mình người không ngừng đấu tranh
Cho hòa bình nhân loại Người chiến đấu
Với dân Việt Người là vị cứu tinh
Tang tang tang tình tình tang tang tang tình
Cụ Hồ Chí Minh đem no ấm cho toàn dân

Trên trời có ánh thái dương
Việt Nam mình có cụ Hồ Chí Minh
Tang tang tang tình tình tang tang tang tình
Cụ Hồ Chí Minh cha yêu dấu (kính) dân Nam mình
Theo Người toàn dân nguyện đấu tranh
Nguyện theo lời thề không ngừng đấu tranh
(Nguyện theo Người toàn dân nguyện đấu tranh)
Cho hòa bình nhân loại Người chiến đấu
Với Nước Việt Người là vị cứu tinh
Tang tang tang tình tình tang tang tang tình

Cụ Hồ Chí Minh cha yêu kính của toàn dân.

Bình luận (0)