Về lại sông Trà

Bản nhạc

VỀ LẠI SÔNG TRÀ

Nhạc và lời : Vĩnh An
Trình bày: Huy Hùng.
*****************1-

Về lại sông Trà về với quê hương
Ơi con sông thương con sông nhớ của quê mình .
Về lại sông Trà về với quê ta,
Mà bao tháng năm tôi đi xa
Dồn bao thương nhớ tôi lại về
Chứa chan ân tình sông Trà mến yêu.

Gió gió lên đi
Cho tôi nghe tiếng lá mía reo .lá mía reo,lá mía reo
Tiếng reo êm đềm. Lòng tôi càng tha thiết
Mưa thôi đừng mưa cho tôi nhìn núi Ấn
Hòa màu xanh quê hương, một màu xanh thân thương
Ôi một tên sông mà người đi thương nhớ
Người ở mãi đợi chờ
Dòng sông ân tình, dòng sông thủy chung.
Ơi con sông Trà. Sông Trà yêu thương.

2-
Về lại sông Trà về với quê hương
Ơi con sông thương con sông nhớ của quê mình .
Về lại sông Trà về với quê ta,
Mà bao tháng năm tôi đi xa,
Dồn bao thương nhớ tôi lại về
Chứa chan ân tình. Sông Trà mến yêu.

Gió gió lên đi
Cho tôi nghe tiếng, tiếng hát ai, tiếng hát ai,tiếng hát ai
Hát vang đôi bờ ngợi ca mùa hạnh phúc
Mưa thôi đừng mưa cho tôi nhìn ánh mắt
Của người tôi yêu thương dậy màu xanh quê hương.

Ôi một tên sông mà người đi thương nhớ
Người ở mãi đợi chờ
Dòng sông ân tình dòng sông thủy chung.
Quảng Ngãi quê mình mà người xa bao nhớ nhung
Mà người xa bao nhớ nhung.

Quảng Ngãi quê mình mà người xa bao nhớ nhung
Mà người xa bao nhớ nhung...

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn

  VỀ LẠI SÔNG TRÀ

  Nhạc và lời : VĨNH AN
  Trình bày: Huy Hùng

  Về lại sông Trà về với quê hương

  Ơi con sông thương con sông nhớ của quê mình .

  Về lại sông Trà về với quê ta,

  Mà bao tháng năm tôi đi xa

  Dồn bao thương nhớ tôi lại về

  Chứa chan ân tình sông Trà mến yêu.

  Gió gió lên đi

  Cho tôi nghe tiếng lá mía reo .lá mía reo,lá mía reo

  Tiếng reo êm đềm. Lòng tôi càng tha thiết

  Mưa thôi đừng mưa cho tôi nhìn núi Ấn

  Hòa màu xanh quê hương, một màu xanh thân thương

  Ôi một tên sông mà người đi thương nhớ

  Người ở mãi đợi chờ

  Dòng sông ân tình, dòng sông thủy chung.

  Ơi con sông Trà. Sông Trà yêu thương.

  Về lại sông Trà về với quê hương

  Ơi con sông thương con sông nhớ của quê mình .

  Về lại sông Trà về với quê ta,

  Mà bao tháng năm tôi đi xa,

  Dồn bao thương nhớ tôi lại về

  Chứa chan ân tình. Sông Trà mến yêu.

  Gió gió lên đi

  Cho tôi nghe tiếng, tiếng hát ai, tiếng hát ai,tiếng hát ai

  Hát vang đôi bờ ngợi ca mùa hạnh phúc

  Mưa thôi đừng mưa cho tôi nhìn ánh mắt

  Của người tôi yêu thương dậy màu xanh quê hương.

  Ôi một tên sông mà người đi thương nhớ

  Người ở mãi đợi chờ

  Dòng sông ân tình dòng sông thủy chung.

  Quảng Ngãi quê mình mà người xa bao nhớ nhung

  Mà người xa bao nhớ nhung.

  Quảng Ngãi quê mình mà người xa bao nhớ nhung

  Mà người xa bao nhớ nhung./