Về hội Lim

       VỀ HỘI LIM 

Mười hai người không về hội
Em hát mắt trao ngóng tìm
Mời trầu miếng cau tách hạt
Em buồn chắc gì người đi.

Mười ba anh về giã biệt mưa răng ướt lạnh tóc dày
Hội đông tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say
Người du, người du qua cầu, qua cầu cởi áo
Yêu nhau, yêu nhau thà dải yếm bay.

Sang năm anh về với hội, tìm ai ai nhớ thương ai
Người du, người du qua cầu, qua cầu cởi áo
Yêu nhau, yêu nhau thà dải yếm bay
Sang năm anh về với hội, tìm ai để nhớ thương này
Mà tìm ai đòi nhớ thương này

 

Bình luận (0)