Tuyên truyền xung phong

Bản nhạc

TUYÊN TRUYỀN XUNG PHONG

Anh em Thanh niên Tuyên truyền xung phong chúng ta
Ra đi xông pha băng mình qua núi sông nhà.
Mưa rơi ta xem thường, anh em ta lên đường
Qua bao nhiêu nơi tuyên truyền cho bao người,
Chân băng chông gai cùng nhau tươi cười.
Kìa bao sông núi phương xa nhuộm nắng vàng,
Ta vui ta hát tiếng ca lừng vang.
Các anh lên đường thi tài nam nhi
Chúng tôi là gái nhưng nào kém chi.
Gian nan ta xem thường, xông pha ta lên đường,
Qua bao nhiêu nơi tuyên truyền cho bao người,
Chân băng chông gai cùng nhau tươi cười.
Kìa bao sông núi phương xa nhuộm nắng vàng
Ta vui ta hát tiếng ca lừng vang:
Tuyên truyền xung phong lên đường xông pha
Tuyên truyền xung phong lên đường xông pha
Nhìn phương xa đang chờ ta.

Bình luận (0)