Tuổi trẻ trên đường biên giới

TUỔI TRẺ TRÊN ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

Sáng tác: Phạm Tịnh
Trình bày: Quý Dương - Trung Kiên.


Lời 1: 
Vinh quang thuộc về chúng ta bạn trẻ ớ ơi
Bước chân ta đi hôm nay trên đường biên giới
Sương đêm ướt nặng vai
Đường đi vẫn còn dài
xa xa thấp thoáng kia những bản làng
Giục lòng ta đi trên mỗi bước đương
Bạn ơi! Núi cao nào ngăn được bước chân ta đi
suối sâu nào ngăn được lòng người chiến sĩ
Ngày đêm đi tuần tra vì biên giới của ta
Quân Mỹ vẫn còn xâm lăng
Ta vẫn trên đường quê hương, ngày đêm tuân tra.

Lời 2:
Yêu sao ngàn vạn bước chân bạn trẻ chúng ta
Đi dân yêu thương trên mỗi bước đường biên giới
Sương đêm vẫn năng vai hành quân những chăng đường dài
Ta luôn có Bác dẫn lối chỉ dường
Và tình yêu thương qua mỗi bước đường
Bạn ơi! Núi cao nào ngăn được bước chân ta đi
Suối sâu nào ngăn được lòng người chiến sĩ
Hò dô dô hò dô
Kìa trăng đang dần lên
Trăng sáng soi đường ta đi
Biên giới như là quê hương giục ta hành quân.

Bình luận (0)