Trực chiến

TRỰC CHIẾN

Sáng tác: Đào Ngọc Dung
Trình bày: Tuyết Nhung.
************************

 

Vải thêu em cầm tay
Cái súng trường em khoác vai lên đồi
Trực chiến trên đồi để sẵn sàng em bắn máy bay đó bạn ơi!

Đồi cao em nhìn xuống thấy thấp thoáng trong sương 
Em thấy bản thấy mường thấy ruộng đồng nương lúa quê hương
Bàn tay này bao ngày đêm đã theo trâu đi nương
Bàn tay này em say sưa đã xây mái trường đẹp xinh đó bạn ơi!

Đồi cao em nhìn xuống em trông rõ con đường
Xe anh vẫn chở hàng trên đường dài lấp ló trong sương
Bàn tay này em từng quen tháo kíp bom nổ chậm
Bàn tay này em từng xe đất đá lên vá đường
Cho xe anh vượt qua…

Vải thêu em cầm tay
Cái súng trường em khoác vai lên đồi
Trực chiến trên đồi để sẵn sàng em bắn máy bay đó bạn ơi! 

Đồi cao em trực chiến, cây súng chắc trong tay
Máy bay Mỹ tới đây, đúng tầm là em sẽ bắn ngay!
Để bản mường cho nhân dân cứ yên tâm đi nương
Để  chiến trường xe anh đi cứ lao nhanh trên đường
Ngược xuôi.đó bạn ơi!

Đồi cao em trực chiến
Khi vắng tiếng máy bay
Em lại khéo đôi tay, kim chỉ hồng thêu chiếc khăn này
Chỉ thêu đỏ, khăn chàm xanh chiếc khăn Piêu tươi mầu
Mặt trời đỏ, nương ruộng xanh quê hương ta đẹp giầu
Xinh tươi đó bạn ơi!

Mặt trời đỏ, nương ruộng xanh quê hương ta đẹp giầu
Xinh tươi đó bạn ơi!

 

Bình luận (0)