Đào Ngọc Dung

Nhà giáo - nhạc sĩ Đào Ngọc Dung (sinh ngày 1/10/1933 tại Hà Nam) tham gia biểu diễn âm nhạc trong quân đội từ năm 1949. Năm 1956, bài hát Tát nước đêm trăng của ông, đạt giải thưởng cuộc vận động sáng tác hưởng ứng Đại hội liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới Varsovie.

Những tác phẩm tiêu biểu của ông là các bài Dòng Nặm Ngà, Dòng Nậm Nơn, Địu con đi nhà trẻ, về khí nhạc là các bản Nổi dậy, Xuống núi, Thuyền trên sông. Tài liệu dùng trong công tác đào tạo của ông có các giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc (gồm 2 quyển, Nxb Giáo dục, H.2003), Thuật ngữ âm nhạc (Nxb Hà Nội, H.2006).

Công tác tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW từ khi trường còn là trung cấp, nhà giáo - nhạc sĩ Đào Ngọc Dung đã có nhiều đóng góp lớn cho công tác đào tạo giáo viên âm nhạc ở nước ta.

Trong 40 năm xây dựng và phát triển Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có nhiều nhà giáo - nhạc sĩ, không chỉ đóng góp lớn cho sự nghiệp đào tạo giáo viên âm nhạc, mà còn có những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam:

Nhạc sĩ, nhà giáo.

  • Nguyên Chỉ đạo nghệ thuật đoàn ca múa Quân khu Tây Bắc.
  • Nguyên Trưởng khoa âm nhạc trường CĐSP Nhạc Họa TW (nay là trường ĐHSP Nghệ thuật TW)
  • Tác giả cuốn "Phân tích tác phẩm Âm Nhạc", "Phân tích ca khúc", "Những bài tập hát tập thể - đồng ca - hợp xướng" ...
  • Tác giả bài hát: "Địu con đi nhà trẻ", "Gọi bướm" ...
   

Các ca khúc do Đào Ngọc Dung sáng tác (10)

Tư liệu liên quan (4)

Bình luận (0)