Trong cơn mưa chiều nay

TRONG CƠN MƯA CHIỀU NAY


Mưa trời vừa mưa, một cơn mưa chợt đến
Mưa trời vẫn mưa, một cơn mưa bóng mây
Từ trong mưa về đây, một cầu vồng bảy sắc
Nên chiều nay tiếng hát vẫn xanh rờn.

Em nói với mưa, em nói với mưa
Còn đêm nay nữa, đêm Hà nội
Còn đêm nay nữa, đêm Hà nội
Là anh đi biên giới!
 
Nên dù mưa mãi, em cũng đến gặp anh
Để gửi một tình yêu, để gửi một niềm tin
Để tiếng hát của em, để tiếng hát của em
Cũng theo anh đi ngàn xa...

Mưa trời vừa mưa, một cơn mưa chợt đến
Mưa trời vân mưa, một cơn mưa bóng mây
Từ trong mưa về đây một cầu vồng bảy sắc
Nên chiều nay tiếng hát vẫn bay xa....

Bình luận (0)