Quỳnh Liên (ĐH SP I)

Học khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Là giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Đại học sư phạm, nay đã nghỉ hưu
Hoạt động âm nhạc : 
- Tham gia nhiều hoạt động âm nhạc của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Nhà nghệ thuật quần chúng Hà Nội (88 Hàng Buồm), Câu lạc bộ Thanh niên Hà Nội , Thành đoàn Hà Nội , trong thời gian từ năm 1974 đến 1995
- Nhiêu lần đi phục vụ bộ đội và đồng bào biên giới phía bắc
- Là thành viên Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Fextivan 12 tại Maxcova năm 1985

Các ca khúc do Quỳnh Liên (ĐH SP I) trình bày (16)

Các ca khúc do Quỳnh Liên (ĐH SP I) trình bày (7)

Tư liệu liên quan (2)

Bình luận (0)