Tình yêu Hà Nội

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Kính gửi các bác BQT, bản thu Tình yêu Hà Nội này hay được đài TNVN giới thiệu do Thanh Hương ĐTNVN – Phan Muôn và hợp ca ĐTNVN trình bày, tôi nghe lại thấy đúng. Nhạc sỹ Quốc Trường chuyên phối khí chứ không hát bài này. Xin các bác BBT xét duyệt sửa giúp tôi. Xin cảm ơn.