Tình Việt - Lào

Đóng góp: Anh Thư
TÌNH VIỆT LÀO


Em ở bên này Tây Trường Sơn
Anh ở bên kia Đông Trường Sơn
Luôn gửi cho nhau câu hát ân tình
Câu hát dân ca của Lào Lùm, Lào Thâng, Lào Sủng
Câu hát dân ca của quê mình quan họ
Đến với nhau
Người ơi, người ở (ơ hớ ơ...ớ...) đừng... về.

Em ở bên Tây
Anh ở bên Đông
Hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sáng
Đât nước Triệu voi
Đất nước Tiên Rồng
Chung bước đi lên xây đắp mối tình.
Tình Việt Lào anh em
Tình Việt Lào anh em
Mãi mãi... không bao giờ phai...

Bình luận (0)