Tiếng cồng ngàn nưa

TIẾNG CỒNG NGÀN NƯA

Sáng tác: Xuân Liên
Trình bày: Tốp nữ QK4.
**********************


1-
Tiếng cồng Ngàn Nưa năm xưa âm vang
Mỗi bước ta đi âm vang tiếng cồng
Tiếng cồng Ngàn Nưa hôm nay âm vang
Gọi rừng xanh đến biển khơi đồng lúa.

Tiếng cồng Ngàn Nưa năm xưa âm vang
Mỗi bước ta đi âm vang tiếng cồng
Tiếng cồng Ngàn Nưa hôm nay âm vang
Cùng đoàn quân nối đoàn quân lên đường.

Tiếng cồng của ngàn lịch sử quê hương
Tiếng cồng ngàn lời hiệu triệu Trinh nương
Chém cá kình đạp bằng muôn sóng dữ
Những tiếng cồng từ lời ca bay xa.

Tiếng cồng rộn ràng trên biên giới
Tiếng cồng Ngàn Nưa còn vang vọng
Của người con gái là những bài thơ 
Đời đời mãi còn ghi... đời đời mãi còn ghi...

2-
Tiếng cồng Ngàn Nưa năm xưa âm vang
Mỗi bước ta đi âm vang tiếng cồng
Tiếng cồng Ngàn Nưa hôm nay âm vang
Gọi rừng xanh đến biển khơi đồng lúa.

Tiếng cồng Ngàn Nưa năm xưa âm vang
Mỗi bước ta đi âm vang tiếng cồng
Tiếng cồng Ngàn Nưa hôm nay âm vang
Cùng đoàn quân nối đoàn quân lên đường .

Tiếng cồng của mùa hoa men thâm canh
Tiếng cồng của rừng vàng rộng bao la
Những tiếng cồng biển lùi ta lấn tới
Những tiếng cồng dội vào muôn xa khơi.

Tiếng cồng gọi mùa xuân hoa trái
Tiếng cồng là tâm hồn sức trẻ
Của người con gái từ núi rừng Nưa
Ngàn đời mãi còn xanh, ngàn đời mãi còn xanh . . .

Bình luận (0)