Tiếng còi trong sương đêm

Đóng góp: ThanhNguyễn

Bản nhạc

TIẾNG CÒI TRONG SƯƠNG ĐÊM


Bến nước gió rét đò đưa khách sang
Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng
Đêm nay không gian chìm trong giá băng
Con đò sang ngang.

Kể lúc vắng bóng người chinh chiến xưa
Đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa
Đêm nay đông sang mà tin vẫn chưa
Đưa về đò xưa
Mà đoàn hùng binh âm thầm xông lướt trong sương
Hồi còi còn vang như hoà lẫn theo người lái đò ru.

Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm
Theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than
Thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi
Hơ hờ hơ hơ hơ hơ đi rồi.

Con ơi lòng mẹ ủ ê
Thương cho chồng mấy dặm sơn khê
Khi ra đi có hứa thu nay về
Mà hôm nay lá thu đã rơi tràn
Rồi mùa đông sang qua luôn
Mòn mỏi trong đau buồn.
Hò hơ hớ hò hơ hớ.

Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm
Theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than
Thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi
Hơ hờ hơ hơ hơ hơ đi rồi.

Bình luận (0)