Tiến về Sài Gòn Từ đĩa hát Trung Quốc 1968

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác Rockhangthan đã cung cấp đường dẫn để BBT tải về và đăng bản thu này của Quang Hưng do Trung Quốc phát hành năm 1968.