Thuyền và biển
THUYỀN VÀ BIỂN Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nàoChỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâuNhững ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớNhững ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡ.Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gióNếu phải cách xa nhau anh chỉ còn bão tốNếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tốNhững ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớNhững ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡNếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gióNếu phải cách xa nhau anh chỉ còn bão tốNếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố