Thi sĩ bên sông Đuống

Đóng góp: Anh Thư
Tóc trắng rồi thi sĩ ơi!
Người của một thời, thơ của một thời, thi sĩ ơi!
Tóc trắng rồi thi sĩ ơi
Người của một thời, thơ của một thời, thi sĩ ơi!
Miền quê bên kia sông Đuống
Quai thao nón thúng đội đầu
Nước chảy sông sâu nhịp cầu ai bắc
Quan họ sang quan họ về
Đến hẹn say mê chị hai quên lời mẹ dặn
Qua cầu gió bay.


Bình luận (0)