Theo lời Bác gọi Bản thu 2

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Như tiếng sấm vang dội,
Như tiếng sấm ngân rền đây lời Bác gọi
Lời cha truyền con nối.
Như tiếng sấm vang dội
Như tiếng sấm ngân rền đây lời Bác gọi
Phải diệt giặc Mỹ tiến lên!
Ta đi lên làm theo lời Bác
Lòng mở cờ tim gióng trống, quyết trả thù nhà
Đền nợ nước ta đi lên chiến đấu đến cùng.
Dẫu có phải mười năm hay hai mươi năm bước trong tuyến lửa,
Ta đi lên!
Dẫu tất cả thủ đô có phải nhà xiêu hay ngói tan gạch nát.
Ta đi lên, ta đi lên làm theo lời Bác
Lòng mở cờ tim gióng trống quyết trả thù nhà
Đền nợ nước ta đi lên chiến đấu đến cùng....

Bình luận (0)