Theo lời Bác gọi
Như tiếng sấm vang dội, Như tiếng sấm ngân rền đây lời Bác gọiLời cha truyền con nối.Như tiếng sấm vang dội Như tiếng sấm ngân rền đây lời Bác gọiPhải diệt giặc Mỹ tiến lên! Ta đi lên làm theo lời BácLòng mở cờ tim gióng trống, quyết trả thù nhà Đền nợ nước ta đi lên chiến đấu đến cùng.Dẫu có phải mười năm hay hai mươi năm bước trong tuyến lửa,Ta đi lên!Dẫu tất cả thủ đô có phải nhà xiêu hay ngói tan gạch nát.Ta đi lên, ta đi lên làm theo lời BácLòng mở cờ tim gióng trống quyết trả thù nhà Đền nợ nước ta đi lên chiến đấu đến cùng....