Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Đóng góp: khanh_nguyen
THANH NIÊN THẾ HỆ HỒ CHÍ MINH


1-

Ta là lớp tuổi xuân Hồ Chí Minh.
Cuộc đời tựa ánh nắng mai trong lành.
Yêu đời mới, đắp xây cuộc sống mới.
Từ hầm lò, đồng xanh, nhà máy...
Rền tiếng hát tuổi hai mươi.

ĐK
Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh
Quyết theo gương Bác Hồ tiến liên
Nuôi chí lớn, đúc gan bền
Sống dạt dào lý tưởng bạn ơi!

Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh
Quyết xung phong nơi tuyến đầu đấu tranh
Đắp xây cuộc sống mới đẹp tươi.

2-
Ta là lớp tuổi xuân Hồ Chí Minh.
Tràn đầy nhựa sống chứa chan nghĩa tình
Noi truyền thống cha ông từng đánh Pháp
Hận thù dồn lên mũi súng
Thề quét hết giặc xâm lăng.(ĐK)

3-
Ta là lớp tuổi xuân Hồ Chí Minh.
Tự hào được Bác thiết tha tôi rèn
Mang hình Bác trong tim cùng tiến bước
Vì Độc lập Tư do đất nước
Cùng chiến đấu cùng hy sinh.(ĐK)

Bình luận (0)