Tặng em một khúc quân hành

Bản nhạc

TẶNG EM MỘT KHÚC QUÂN HÀNH


Chỉ muốn hát tặng em những bản tình ca
Nhịp khúc êm êm và lời hát hiền hoà
Nhưng quân thù ngoài biên cương Tổ quốc 
Lại giục anh hát tiếp khúc quân hành.

Bài hát trầm hùng nhịp bước quân đi
Có tiếng trống giục những đôi chân đều bước
Có đoàn người đi quân kì bên phía trước
Vượt núi, băng sông, lội suối, qua đèo
Trong tiếng quân ca có bom dội và đạn reo.

Bài hát trầm hùng nhịp bước quân đi
Có tiếng trống đồng của cha ông thuở trước
Nghe hào hùng âm thanh bài ca cứu nước
Có tiếng kèn đồng hoà nhịp thét xung phong
Có cờ tình em mát rượi trong lòng.

Dù muốn hát cùng em những bản tình ca
Nhịp khúc êm êm, lời hát hiền hoà
Nhưng quân thù ngoài biên cương Tổ quốc
Nào cùng nhau ta hát tiếp khúc quân hành...

Bình luận (0)