Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa
TẤM ÁO CHIẾN SĨ MẸ VÁ NĂM XƯA Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc. Quần nhau với giặc áo con rách thêm Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, Đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương. Các con ra đi đã mấy chiến trường Mang theo cả tình thương của mẹ. Lạ kỳ thay con đi như thế Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương Thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ Trái tim này rực cháy yêu thương. Mọi gian lao mẹ con ta san sẻ Nhắm chân trời rạng rỡ ánh dương.