Ta vào trận hôm nay

Bốn ngàn năm lịch sử đưa ta vào trận đánh
Thế trận hôm nay quân ta đi như lửa giăng thác lũ
Đập nát những binh đoàn quân thù dười bàn chân ta đi
Đây Chương Dương, Hàm Tử Bạch Đằng giang vẫn hùng vĩ
Đây Chi Lăng, Đống Đa giặc xâm lăng tan tành
A....aaa, những chiến công ngày xưa, nghe trong lòng náo nức
Những anh hùng sát thát đang cùng ta ra trận ngày hôm nay
A...aaaa, tiếp chiến công Điện Biên, xưa vang lừng ngọn núi
Những anh hùng đánh Mỹ đang làm lên trang sử ngày hôm....
Sóng biển Đông dạt dào, như tâm hồn ta đó
Thế kỷ hai mươi, ta ra đi mang niềm tin chói ngời chân lý
Vì nghĩa lớn nhân loại lên đường, quét sạch quân hung nô
Đây quê hương dân tộc anh hùng, từ ngàn xưa không lùi bước
Đây lương tri sáng soi, niềm yêu thương hy vọng
A...aaa, thế tiến công của ta đang lay trời chuyển đất
Trút lên quân thù sấm sét bao hờn căm, uất hận ngập trong tim
A...aaa, đất nước đang vùng lên.......

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Bốn ngàn năm lịch sử đưa ta vào trận đánh

  Thế trận hôm nay quân ta đi như lửa giăng thác lũ

  Đập nát những binh đoàn quân thù dười bàn chân ta đi

  Đây Chương Dương, Hàm Tử Bạch Đằng giang vẫn hùng vĩ

  Đây Chi Lăng, Đống Đa giặc xâm lăng tan tành

  A....aaa, những chiến công ngày xưa, nghe trong lòng náo nức

  Những anh hùng sát thát đang cùng ta ra trận ngày hôm nay

  A...aaaa, tiếp chiến công Điện Biên, xưa vang lừng ngọn núi

  Những anh hùng đánh Mỹ đang làm lên trang sử ngày hôm....

  Sóng biển Đông dạt dào, như tâm hồn ta đó

  Thế kỷ hai mươi, ta ra đi mang niềm tin chói ngời chân lý

  Vì nghĩa lớn nhân loại lên đường, quét sạch quân hung nô

  Đây quê hương dân tộc anh hùng, từ ngàn xưa không lùi bước

  Đây lương tri sáng soi, niềm yêu thương hy vọng

  A...aaa, thế tiến công của ta đang lay trời chuyển đất

  Trút lên quân thù sấm sét bao hờn căm, uất hận ngập trong tim

  A...aaa, đất nước đang vùng lên.......